deviantart +34 965 782 366 denia@inmobiliaria-lex.com
Inmobiliaria Lex Dénia

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La privacitat i seguretat de les seves dades personals és un dels aspectes importants en la nostra empresa. Tractem les dades personals perquè els nostres productes i serveis, així com la teva experiència, siguin millors cada vegada. És per això que volem informar d’una manera transparent sobre la nostra política de privacitat perquè conegui en tot moment les finalitats del tractament i els drets que té com a titular de les dades personals facilitades.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

El responsable de la finalitat del tractament i de la seguretat de les dades personals facilitades és: “AGÈNCIA IMMOBILIÀRIA LEX, C.B.”, amb C.I.F. E-53615738, i domicili en Carrer Marquès De Campo 38 Baix, 03700 Dénia (Alacant) ..

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS.

Les dades personals facilitades no seran objecte de cap cessió llevat que així s’especifiqui en els tractaments específics. Opcionalment, per a la contractació de serveis de computació en el núvol i / o serveis per a l’enviament d’e-mails, així com serveis relacionats, les dades personals podran ser: – Cedits a empreses de serveis informàtics ubicades dins de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o, – Transferidos a empreses de serveis informàtics ubicades fora de l’EEE acollits a l’escut de protecció Privacy Shield pel que compten amb mesures de protecció adequades per garantir la seguretat de les dades personals. Podeu obtenir més informació visitant aquest enllaç: https://www.privacyshield.gov/welcome

BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS.

A cada tractament específic de dades personals recopilades sobre vostè, li informarem de la base legal que legitima el tractament de les seves dades personals.

DRETS.

Dret d’Accés:

És el dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Dret a la Portabilitat.

Sempre que processem seves dades personals a través de mitjans automatitzats en base al seu consentiment, vostè té dret a obtenir una còpia de les seves dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica transferida al seu nom o a un tercer. S’hi han d’incloure únicament les dades personals que vostè ens hagi facilitat.

Dret de rectificació.

Vostè té dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals si són inexactes, incloent el dret a completar dades que figuren incompletes.

Dret de Supressió.

Vostè té dret a obtenir sense dilació indeguda la supressió de qualsevol dada personal seva quan es donen els requisits contemplats en el RGPD.

Dret d’Oposició.

Vostè té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals en base a l’interès legítim nostre. No seguirem tractant les dades personals llevat que puguem acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o bé per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a retirar el consentiment.

Per al cas de tractaments basats en el consentiment, podrà retirar el mateix en qualsevol moment.

Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.

Si vostè considera que tractem les seves dades personals d’una manera incorrecte, pot contactar amb nosaltres. També té dret a presentar una queixa davant l’autoritat de protecció de dades competent.

Dret a la Limitació.

Vostè té dret a sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals en els casos permesos pel RGPD.

Exercici de drets.

A través de carta o e-mail, adjuntant fotocòpia del seu NIF / NIE / Passaport a l’adreça indicada en l’Avís Legal.

El client i / o usuari de la web serà l’únic responsable de la veracitat de les dades personals facilitades així com de l’actualització dels mateixos.

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT.

Formulari de contacte.

Utilitzarem les seves dades personals per a administrar qualsevol sol·licitud d’informació, reclamació o queixa a través del formulari de contacte. La base legal del tractament de les seves dades personals és l’interès legítim nostre. Les dades personals es conservaran per un període de dos anys des del moment en què deixin de tractar-se, sense perjudici de l’exercici dels drets que l’assisteixen com a interessat.

Informació comercial (newsletter). Utilitzarem les seves dades personals per a enviar-li informació comercial del seu interès. El tractament de les dades personals amb aquesta finalitat es basa en el consentiment prestat a l’acceptar l’enviament d’informació comercial i la política de privacitat. Un. Té el dret de retirar el consentiment en qualsevol moment a través del procediment abans indicat. Les dades personals es conservaran mentre no retiri el consentiment.

Formulari d’assessorament per a lloguer i venda. Utilitzarem les seves dades personals per a administrar qualsevol sol·licitud d’assessorament per a lloguer o venda a través del formulari a l’efecte. La base legal del tractament de les seves dades personals és l’interès legítim nostre. Les dades personals es conservaran per un període de dos anys des del moment en què deixin de tractar-se, sense perjudici de l’exercici dels drets que l’assisteixen com a interessat.